Missie en Visie

Zinvol innoveren vergt lef …

én leiderschap, visie en betrokkenheid!

SquAlle kan ondersteunen bij uitdagingen op het gebied van 

 • Onderwijsvernieuwing met ICT:
  • Digitale geletterdheid. 
  • Professionalisering.
  • Leersituatie (medewerkers en leerlingen).
  • Organisatie: centraal vs. decentraal.
 • Uitdagingen m.b.t.  AVG/GDPR, waaronder
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Advies m.b.t.  de invoering en inrichting van Office 365.  
 • Workshops/trainingen m.b.t. Office 365.
 • Het ICT ecosysteem van uw school/organisatie
 • Websites en
 • Ouderportalen
Mijn missie:

Kinderen groeien op in een snel veranderende maatschappij. Als school biedt dit kansen om op een andere manier naar het onderwijs, het nieuwe lesgeven te kijken. Maar kan ook keuzestress en besluiteloosheid als gevolg hebben.
Ik kan scholen ondersteunen en begeleiden bij deze uitdagingen.
Leuker, interessanter, maar vooral ook betekenisvoller onderwijs te realiseren geeft energie en inspiratie! Het wordt weer léuk op school! 
Soms met een tablet, soms met papier, dan weer met klei of een paar voetbalschoenen.

Mijn missie is om scholen elke dag een beetje beter te maken als het gaat om het creëren van een rijke, betekenisvolle leeromgeving!

Mijn visie:

Aansluiten bij de huidige situatie.
Aansluiten bij de schoolvisie, waarbij op bestuurlijk niveau belangrijke randvoorwaarden worden erkend en doorgevoerd en innovatie niet als eenmalige impuls wordt gezien, maar duurzaam en structureel wordt doorgevoerd.

Altijd met elkaar, altijd in overleg.
Met passie voor passend, eigentijds en modern onderwijs.

Tot uw dienst!