Over mij

0
procent betrokken!
0
jaar ervaring in ict!
0
jaar onderwijservaring!
35 jaar onderwijservaring in verschillende functies en rollen!

Sinds 1982 actief in het onderwijs. Sinds de intrede van de eerste computers heb ik me gespecialiseerd in de mogelijkheden die dit nieuwe medium biedt.
Ik heb daarvoor diverse studies afgerond, waaronder in 2009 de Post-HBO ‘I-Coach’ aan de  In Holland Hogeschool te Haarlem.
Daarnaast heb ik aankomende ict-coördinatoren begeleid en ondersteund met hands-on trainingen op het gebied van onderwijsinhoud en basisvaardigheden in pc/laptop- en recentelijk in tabletgebruik.
Als bovenschools ict-coördinator heb ik diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, o.a. voor Professioneel WiFi, Systeembeheer en Multifunctionals (kopieermachines).
Sinds 2012 ben ik geschoold in opbouw, beheer en onderhoud van Microsoft 365, het cloudplatform van Microsoft.
Van 2016 t/m 2018 heb ik Office 365 workshops en trainingen voor eindgebruikers gegeven.
Uit eigen interesse en urgentiebesef heb ik me de laatste jaren verdiept in de nieuwe AVG wetgeving en ben ik gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming.  Voor diverse schoolorganisaties in het PO en VO ben ik op dit ment actief als Privacy Officer

Hobby’s en vrije tijdsbestedingen: 

  • Toneel en theater.
  • Sport.
  • (Pop)muziek. 

 

Hey, that’s me!