0
procent betrokken!
0
jaar ervaring in ict!
0
jaar onderwijservaring!
35 jaar onderwijservaring in verschillende functies en rollen!

Ik ben sinds 1982 afgestudeerd leerkracht en heb me sinds de intrede van de eerste computers gespecialiseerd in de mogelijkheden die dit nieuwe medium biedt.
Ik heb daarvoor diverse studies afgerond, waaronder in 2009 de Post-HBO ‘I-Coach’ aan de  In Holland Hogeschool te Haarlem.
Daarnaast heb ik aankomende ict-coördinatoren begeleid en ondersteund met hands-on trainingen op het gebied van onderwijsinhoud en basisvaardigheden in pc/laptop- en recentelijk in tabletgebruik.
Als bovenschools ict-coördinator heb ik diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, o.a. voor Professioneel WiFi, Systeembeheer en Multifunctionals (kopieermachines).
De laatste jaren heb ik me bovendien verdiept in diverse E(lektronische) (L)eer (O)mgevingen, zoals Snappet, Gynzy en Momento .
Sinds 2012 ben ik geschoold in opbouw, beheer en onderhoud van Office 365, het cloudplatform van Microsoft.
Van 2014 t/m 2018 heb ik Office 365 workshops en trainingen voor eindgebruikers gegeven.
Uit eigen interesse en urgentiebesef heb ik me de laatste jaren verdiept in de nieuwe AVG wetgeving en ben ik gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming.  

Hobby’s en vrije tijdsbestedingen: 

  • Toneel en theater.
  • Sport.
  • (Pop)muziek. 

Hey, that’s me!