Privacy en AVG

Privacy en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy (AVG of GDPR) van kracht.
Elke organisatie, instelling of vereniging die persoonsgegevens aanraakt (NAW, werkprestaties, BSN, gedragskenmerken, enz.) is verplicht een zgn. Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en (nieuw) beleid te ontwikkelen omtrent deze nieuwe wet.

Ik ga graag met uw instelling, organisatie of bedrijf in gesprek omtrent de te nemen acties en het te ontwikkelen privacy-beleid.
AVG awareness trainingen en workshops zijn mogelijk.
Deze trainingen zijn informatief, praktisch, interactief en zeer geschikt voor ‘de medewerker op de werkvloer’. Toegespitst op het onderwijs en ontwikkeld i.s.m. onderwijsspecialisten.

Neem contact op voor een vrijblijvend oriëntatie/kennismakingsgesprek.