Startgesprek

Startgesprek

Is het kennismakings/oriëntatiegesprek goed verlopen?
Gaan we met AVG zaken aan de slag of toch Office 365. Misschien wel allebei?!

Dan gaan we aan de slag! Tijdens het startgesprek komen o.a. aan de orde:

  • Office 365 en/of AVG in het onderwijs.
  • Welke functionaliteiten en tools worden ingezet.
  • Wat is er nodig om ’te doen wat werkt’.
  • Prioriteren van aandachtsgebieden.

We maken samen een plan van aanpak. Ik sluit hierbij nauw aan bij de wensen en eisen van betrokken school en/of scholen. 
Mijn missie is ‘elke dag een beetje beter!’.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakings/oriëntatiegesprek.

Plan van aanpak

Afhankelijk van de beginsituatie bepalen we gezamenlijk de te lopen route. 

We bepalen de beginsituatie, het vertrekpunt.
We stellen SMART geformuleerde doelen op.
We prioriteren de te behalen doelen.
We voeren regelmatig overleg omtrent de voortgang volgens de PDCA cyclus.
Eventueel wordt externe deskundigheid ingevlogen vanuit mijn uitgebreide netwerk van professionals.

Mijn inzet is gericht op eigenaarschap bij de scholen, zelfredzaamheid en kennisdeling.

Zo worden scholen niet afhankelijk van één persoon.